Vergunning

De aanwezigheidsvergunning

In Nederland mag je niet zomaar een gokkast in je café of cafetaria plaatsen. Daar zijn een paar vergunningen voor nodig. In Nederland kennen we vergunningen voor behendigheidsspelen, zoals bijvoorbeeld de “good old” flipperkasten en kansspelautomaten, zoals bijvoorbeeld de gokkast er een is. De term gokkastvergunning kennen we in Nederland dus niet maar wordt in de volksmond wel gebruikt.

Vergunning voor gokkasten
Vergunning voor gokkasten

Voor het mogen plaatsen van een kansspelautomaat vraag je een aanwezigheidsvergunning aan bij de gemeente. De wet op de kansspelen geeft aan dat er per inrichting maximaal twee kansspelautomaten geplaatst mogen worden. De regels voor het toekennen van deze vergunning zijn afhankelijk van het soort horeca gelegenheid dat je hebt. Het jargon uit de wet op de kansspelen hiervoor is of je een hoog- of laagdrempelige inrichting hebt.

Een hoogdrempelige inrichting is een rechtmatig gevestigd horecabedrijf waarin het café en het restaurant bezoek op zichzelf staan en er geen andere activiteiten met een zelfstandige betekenis plaatsvinden en waarvan de activiteiten zich met name richten op personen van 18 jaar en ouder. Zo staat het in de wet en daar zullen we het mee moeten doen maar duidelijkheid biedt het niet echt.

Een laagdrempelige inrichting is dan bijvoorbeeld een snackbar. Overigens is in de praktijk niet altijd duidelijk of er sprake is van een hoogdrempelige of een laagdrempelige inrichting. Het blijkt in de praktijk dat er nogal een breed grijs gebied is.

De exploitatievergunning

Naast een aanwezigheidsvergunning heb je ook een exploitatievergunning nodig voor een kansspelautomaat. Deze vergunning vraag je, als je exploitant of eigenaar bent van de kansspelautomaat, aan bij de Kansspelautoriteit. Dit is een zelfstandig bestuursorgaan dat er is voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar aanbod van kansspelen. De Kansspelautoriteit zal naast de inrichting van de horecagelegenheid ook het gedrag van de aanvrager, beheerder en bedrijfsleider toetsen.

Bij het aanvragen van deze vergunning moet je precies aangeven welke kansspelautomaat je van plan bent te gaan exploiteren en deze moet voorkomen op de lijst van toegestane en goedgekeurde automaten. Als het model nog niet in de lijst genoemd wordt dient een aanvraagformulier modeltoelating te worden ingevuld en opgestuurd.

Aantal gokkasten in horeca neemt af

Het mag duidelijk zijn dat het nog een hele tour is om alle vergunningen en het papierwerk in orde te krijgen. Het kost veel moeite voordat je een gokkast in je café of restaurant mag plaatsen. Sinds 2010 zijn de regels veel strenger geworden. Dit om de bemoeienis vanuit de criminaliteit zoveel als mogelijk te voorkomen en jongeren onder de 18 jaar weg te houden van gokkasten. Overigens zien we na de invoering van het rookverbod in de horeca ook een sterke terugloop van gokkasten in horecagelegenheden.

De combinatie gokken en roken blijkt nogal een sterke te zijn en de in 2004 al ingezette ontwikkeling van een terugloop van het aantal gokkasten in horecagelegenheden. Dit heeft zich eigenlijk tot op de dag van vandaag doorgezet.

De tijd dat een kroegeigenaar verzuchtte dat er tegen de twee gokkasten niet op te tappen was hebben we inmiddels ver achter ons gelaten.

Speelautomatenhal

Naast casino’s en cafés mogen gokkasten, of zoals ze volgens de wet heten, kansspelautomaten, ook in speelautomatenhallen staan. Daar hebben we er in Nederland ruim 200 van. Wil je een speelautomatenhal openen dan moet je een speelautomatenvergunning aanvragen. Met één formulier vraag je een exploitatie- en een aanwezigheidsvergunning aan. Dit doe je bij de gemeente waar je de speelautomatenhal wil vestigen.

BIBOB wet
BIBOB wet
Verder heb je ook een exploitatievergunning van de Kansspelautoriteit nodig voor de gokkasten die je in je speelhal wil plaatsen. Onderdeel van de behandeling van deze aanvraag is een Bibob-toets. Wet-Bibob staat voor Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat een afgegeven vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten.

Heb je iets te verbergen dan is het aanvragen van een exploitatievergunning voor een speelautomatenhal dus niet echt aan te raden. Je wordt behoorlijk tegen het licht gehouden. Een gerede aanwijzing dat er zaken niet in de haak zijn is voldoende om de vergunning te weigeren.